Wat is counselling

Ik krijg vaak de vraag wat counselling nou precies is. En wat doet een counsellor. Dat is niet uit te leggen in een zin. Ik zal het zo duidelijk mogelijk omschrijven.

Counselling is een laagdrempelige manier van psychische hulpverlening die voornamelijk wordt toegepast bij cliënten met een gezonde emotionele basis, die tijdelijk geen oplossing meer kunnen vinden voor hun eigen problematiek. Het starten van een counsellingproces geschiedt altijd op verzoek van de cliënt en de cliënt neemt daarmee ook het initiatief om een counsellor te consulteren.

Cliënten die zich bij een counsellor melden, hebben meestal een probleem waar ze niet of moeilijk mee om kunnen gaan. Om er wel of beter mee om te kunnen gaan dient er iets te veranderen. Dat kan een gedragsverandering betekenen, het kan een andere benadering van de situatie inhouden of het kan zelfs betekenen dat er voor een heel andere richting gekozen moet worden.

Een register counsellor ABvC® heeft een gedegen Hbo-opleiding achter de rug en beschikt, naast een empathisch vermogen, non-directieve aanpak en een luisterend oor zonder oordeel, over meerdere tools en instrumenten die ingezet kunnen worden tijdens het counsellingstraject. Daardoor is de aanpak holistisch en wordt er breder gekeken dan alleen de klacht maar meer naar de mens achter de klacht.

Over het algemeen is het een kortdurend traject met veel resultaat dat een lange termijn uitwerking heeft.

Als register counsellor ABvC® ben ik verplicht een dossier aan te leggen (bewaarplicht 20 jaar) met de daarbij horende financiële gegevens (bewaarplicht 7 jaar).

Een register counsellor ABvC® moet zich ook ieder jaar herregistreren en voldoen aan de hoge eisen die gesteld worden door zowel de branchevereniging als de zorgverzekering. Een geregistreerd counsellor wordt door de meeste zorgverzekeraars vergoed mits de cliënt aanvullend verzekerd is. Ik ben als geregistreerd counsellor ABvC® lid van de ABvC (www.abvc.nl) , RBCZ (rbcz.nu)  en de SCAG (www.scag.nl).

De kracht die je nodig hebt zit van binnen
©2024 De Kracht van ElanSitemapwebdesign: ZZPstudio