"De kracht van de ontmoeting 
doet je beseffen dat het
mogelijk is op een andere
manier te leven dan de jouwe".

Naema Tahir

 

De kracht die je nodig hebt zit van binnen